Wobec olbrzymiej mnogości i różnorodności dostępnego na rynku sprzętu gastronomicznego, bardzo trudno jest dobrać takie urządzenia, które będą dostosowane do wymagań oraz potrzeb danego lokalu. Dlatego oferujemy swoim klientom doradztwo oraz usługi projektowe w zakresie optymalnego zagospodarowania przestrzeni kuchni i sali konsumpcyjnej. Projekty uwzględniają obowiązujące w tym względzie wymogi SANEPID'u oraz przepisy BHP. W fazie wstępnej, wykonywane są na bazie planów architektonicznych obiektów w budowie, a następnie korygowane po sprawdzeniu wszystkich wymiarów w naturze. W przypadku braku planów, na życzenie klienta, możliwa jest również wizyta naszego przedstawiciela w budowanym lub adaptowanym obiekcie, w celu zdjęcia dokładnych wymiarów pomieszczeń i wykonania projektu na tej bazie.  projects